Konst, makt och politik. Skriftserien Kairos nr 12 i gruppen Böcker hos Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde (9187215766)
Konst, makt och politik. Skriftserien Kairos nr 12

Konst, makt och politik. Skriftserien Kairos nr 12

195 kr

Texterna i denna bok ger en utvidgad förståelse av politisk konst inte bara som en bestämd genre eller intention, utan tvärtom inbyggd i den representativa formen och de subjekt och objekt som den iscensätter. Därför har essäer om såväl politisk teori som konstteori och filosofi valts ut. De behandlar begreppen makt och representation inom både det konstnärliga och det politiska; konstens politiska dimension och politikens estetiska dimension. Medan representation i politisk mening oftast hänvisar till någon som representerar andra (som i ett parlament), hänvisar konstnärlig representation till något som representerar något annat. Genom att spegla dessa två idéer om representation i varandra, uppnår vi en bättre forståelse av båda och deras intima, ofta dolda, sammanhang. Här återfinns centrala essäer av John Beverly, Rosalyn Deutsche, Brian Holmes, Marion von Osten och Hito Steyerl, skrivna utifrån en konstnärlig eller konstteoretisk utgångspunkt. Texterna av Michel Foucault, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe och Jacques Rancière är däremot skrivna från en politisk-filosofisk utgångspunkt. Samtliga essäer kan relateras till tankegångar om konst och produktion av konst, det vill säga till konstnärliga problemställningar beträffande framställningens makt, representationens politik och estetikens politiska funktion. Boken knyter an till de teman som Documenta 12 i Kassel tog upp 2007. Volymen har redigerats och försetts med en introduktion av Simon Sheikh.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Författare: John Beverly, Rosalyn Deutsche, Michel Foucault, Brian Holmes, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Marion von Osten, Jaques Rancière, Hito Steyerl

Ja tack, jag vill ha artikeln inslagen för 20 kr:
Antal: 
 • Produktinformation

  Omslag: Mjuka pärmar 
  Mått: 127 x 210 mm
  Vikt: 492 g
  Antal sidor: 355
  ISBN: 9789187215766
  Förlag: Raster förlag
  Utgivningsår: 2007

  Artnr: 9187215766