Aktuellt från museibutiken / Litteratur kopplat till aktuella utställningar

Litteratur kopplat till aktuella utställningar

Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s

Carina Rech är intendent över samlingarna på Prins Eugens Waldemarsudde. Becoming Artists: Self-Portraits, Frie...
395 kr
Köp
Läs mer
Marie Krøyer
Marie Krøyer var konstnär och arbetade kreativt hela sitt liv - med möda och besvär, med lätthet och gl...
295 kr
Köp
Läs mer
Marie Krøyer - på engelska
Utställningskatalog Marie Krøyer, engelsk version.
295 kr
Köp
Läs mer
Seeing Ourselves: Women's Self-Portraits
This richly diverse exploration of female artists and self-portraits is a brilliant and poignant demonstration of originality in...
435 kr
Köp
Läs mer
Skönhet för alla, Ellen Key
Ellen Key (1849-1926) var en svensk författare, pedagog och kvinnosaksideolog. Under tidigt 1900-tal var Key en av Sveriges...
195 kr
Köp
Läs mer
Tala Silver
I samband med Nutida Svenskt Silvers 60-årsjubileum 2023 släpptes boken Tala Silver, producerad av Nutida Svenskt...
325 kr
Köp
Läs mer
Trädgård närmare naturen
Trädgård närmare naturen - Arts and Crafts och en vildare trädgård  är en inspirationsbok f&#...
350 kr
Köp
Läs mer