Inspiration från Prins Eugens Waldemarsudde!

Blomsterarrangemangen på Prins Eugens Waldemarsudde har ett eget uttryck. De är otyglade och medvetet asymmetriska, med trädgårdskaraktär. Dess utformning tillåts styras av tillgången på växter under året vilket innebär att det i perioder finns sparsamt med snittblommor. Prins Eugens Waldemarsuddes egen florist, Kristina Öhman, delar passionen för den vilda naturen med Prins Eugen. Redan på prinsens tid dekorerades Sällskapsvåningen med färska snittblommor och krukväxter från de egna odlingarna.

På den här inspirationssidan visar vi genom ett bildurval upp idéer och tips på hur man kan dekorera med blommor och annat i Waldemarsuddekrukan. Vi hoppas här på att din egen kreativitet och skaparlust ska väckas!

Foto: © Yanan Li