Om oss

 

Om Prins Eugens Waldemarsudde

Matsalen, Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens Waldemarsudde, som ursprungligen var hem åt prins Eugen (1865-1947), är idag ett av Sveriges mest besökta konstmuseer. Museet erbjuder variationsrik och omfattande utställnings- och programverksamhet. Året runt visas ett urval av prins Eugens egen konst, verk ur samlingarna samt tillfälliga utställningar.   Museet består av huvudbyggnaden, ”Slottet”, som uppfördes 1903-1905 som bostad åt prins Eugen, samt galleribyggnaden som tillkom 1913. Arkitekten Ferdinand Boberg ritade båda byggnaderna, dock i nära samarbete med prins Eugen. Prinsen, som var son till kung Oscar II och drottning Sophia, var en av sin tids främsta landskapsmålare. Han var också en betydande konstsamlare och en central gestalt i svenskt kulturliv.

I Slottets bottenvåning kan man besöka prins Eugens sällskapsvåning som är bevarad från hans tid. I byggnadens övre plan samt i Galleriet visas verk ur samlingarna växelvis med tillfälliga utställningar. Utställningsverksamheten omfattar verk av både nutida konstnärer och konstnärer som var samtida med prins Eugen. I prinsens vackra park och trädgård finns skulpturer av bland annat Carl Milles. Här finns också historiska byggnader som exempelvis Linoljekvarnen från 1785.

Genom prins Eugens testamente tillföll Waldemarsudde med samlingarna svenska staten år 1947. Förvaltningen anförtroddes Stockholms stad. En särskild styrelse tillsattes, enligt testamentet, som har det omedelbara ansvaret för egendomens vård och drift. År 1995 övergick förvaltningen i statlig regi. Från och med 1 juli 2017 är Prins Eugens Waldemarsudde en självständig stiftelse med statliga bidrag. Museets styrelse och överintendent bedriver verksamheten i enlighet med föreskrifterna i prins Eugens testamente.

Museets grundläggande uppgift är att vårda och bevara anläggningarna och samlingarna samt att tillgängliggöra dessa för besökare. Särskilda styrdokument har utarbetats för skötseln av trädgård och park, för byggnadernas underhåll och konstsamlingarnas fortbestånd. Genom utställningar och program förverkligas donatorns förhoppning om en vitaliserad verksamhet. Prins Eugens kulturella engagemang kännetecknades av öppenhet och lyhördhet med stor spännvidd. Målsättningen är att vidareutveckla och förnya den konstbildande tradition för vilken prins Eugen framsynt verkade som konstnär, inspiratör och konstsamlare. Huvudinriktningarna för utställningsverksamheten utgörs av måleri från sekelskiftet 1900 och framåt, samt konsthantverk och design.


Till Museets webbplatsMuseibutiken

I anslutning till Prins Eugens Waldemarsuddes entre ligger museibutiken där WALDEMARSUDDEKRUKAN ® säljs.

Här finns även en bokavdelning med utställningskataloger, litteratur om konst och trädgård liksom vykort, reproduktioner och ett flertal artiklar som
passar utmärkt som gåvor. Vi säljer även växter från Waldemarsuddes eget trädgårdsmästeri.
Sortimentet av snittblommor, krukväxter, sticklingar
och blomsterlökar varierar efter tillgång och säsong.På bilden ses WALDEMARSUDDEKRUKAN® Mini