Historien om Prins Eugen och Waldemarsuddekrukan

Historien om Waldemarsuddekrukan

”Man ska i konsthantverket bygga på de geometriska formerna”, yttrade Prins Eugen vid ett tillfälle. Likt många andra konstnärer kring början på 1900-talet
ägnade han sig vid sidan av måleriet åt konsthantverk, inspirerad av den engelska Arts and crafts-rörelsen. Hans konsthantverk utmärks av ett tydligt
geometriskt formspråk men också av ett klart, rent, klassiskt och tidlöst uttryck. Den åttkantiga Waldemarsuddekrukan är det mest välkända exemplet. I
första hand gjordes den för hemmet på Waldemarsudde men också som gåvoföremål.
1915 formgav Prins Eugen den idag välkända WALDEMARSUDDEKRUKAN®, ett konsthantverksföremål som prinsen ursprungligen tog fram som gåva
till familj och vänner. Sedan 1950-talet, när Prins Eugens Waldemarsudde donerades till svenska staten och blev ett museum, har WALDEMARSUDDEKRUKAN®
sålts som souvenir i museets butik. Med åren har den vitglaserade krukan blivit ett av Sveriges mest populära konstindustriföremål och en symbol för
allkonstverket Waldemarsudde.

Idag tillverkas krukan på Porslinsfabriken i Lidköping. De bränns och glaseras, ytskikt putsas och varje exemplar granskas vid tillverkningsprocessens olika stationer.
Under varje kruka finns en särpräglad, unik bottenstämpel med Prins Eugens signatur som originalitets- och kvalitetssäkring. Krukan finns idag i sex olika storlekar.
Tre av dessa storlekar tillverkas dessutom i en grönblå Jubileumskulör som togs fram 2015, för att fira Prins Eugens 150-årsjubileum och Waldemarsuddekrukans 100-årsjubileum. 

För konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde utgör WALDEMARSUDDEKRUKAN® en ovärderlig och unik profilprodukt vars avkastning utgör en viktig inkomstkälla till museets verksamhet.