Webshop Prins Eugens Waldemarsudde
50
Expedition Konst i gruppen  hos Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde (1512)
Expedition Konst

Expedition Konst

195 kr / 98 kr
Expedition Konst är en samlingsutställning som presenterar ett urval av verk som på olika sätt refererar till vistelser och upplevelser i Arktis och Antarktis. Utställningen, som har tillkommit i samarbete med Polarforskningssekretariatet, lyfter fram det konstnärsprogram som arrangerats av denna myndighet alltsedan 1988/89. Sedan starten har konstnärer från olika konstarter medföljt forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis tillsammans med forskare inom bland annat geologi, marinbiologi, meteorologi, klimat- och hållbarhetsforskning. De möten som har ägt rum mellan forskare och konstnärer har visat sig vara både inspirerande, givande och ibland komplicerade. Både likheter och skillnader mellan konstnärliga och vetenskapliga praktiker har blottlagts, men också hur och på vilka sätt man har närmat sig polartrakterna, vilka reflektioner som då har väckts, vad man har valt att undersöka och tolka, samt med vilka resultat.

I denna publikation, som kompletterar utställningen, har varje konstnär fått presentera sina utställda verk i ord och bild. Därutöver har författarna Majgull Axelsson och Gunnar D Hansson medverkat med varsitt utdrag ur böcker, som tillkommit som en följd av deras medverkan på Polarforskningssekretariatets forskningsexpeditioner. Tre artiklar av stort intresse för projektet ingår även i denna bok: docent Anders Karlqvist, initiativtagare till Polarforskningssekreteriatets konstnärsprogram, beskriver tankarna bakom konstnärsprogrammet samt reflekterar över dess betydelse.
 
Lägg i kundvagnen
  • Produktinformation

    Artnr: 1512

Du kanske även är intresserad av

50
Ljus över hav och land: Önningebykolonin på Åland
I Önningeby på Åland bildades 1886 en konstnärskoloni med den finländske konstnären Victor Westerh...
125 kr (250 kr)
Köp
Läs mer
50
Nikolai Astrup Visioner av norsk natur
Nikolai Astrup (1880-1928) var en norsk modernist som är känd för sina färgstarka målningar och trä...
98 kr (195 kr)
Köp
Läs mer
50
Trädgårdarna i Kashmir och andra essäer
Sten Åke Nilsson har i denna rikt illustrerade bok gjort ett omväxlande och personligt urval bland sina essäer fr...
125 kr (250 kr)
Köp
Läs mer
50
Målaren som fotograf
Denna rikt illustrerade publikation ges ut i samband med Waldemarsuddes omfattande utställning Målaren som fotograf, s...
98 kr (195 kr)
Köp
Läs mer