Expedition Konst
Expedition Konst i gruppen Presenter hos Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde (1512)
Expedition Konst

Expedition Konst

195 kr
Expedition Konst är en samlingsutställning som presenterar ett urval av verk som på olika sätt refererar till vistelser och upplevelser i Arktis och Antarktis. Utställningen, som har tillkommit i samarbete med Polarforskningssekretariatet, lyfter fram det konstnärsprogram som arrangerats av denna myndighet alltsedan 1988/89. Sedan starten har konstnärer från olika konstarter medföljt forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis tillsammans med forskare inom bland annat geologi, marinbiologi, meteorologi, klimat- och hållbarhetsforskning. De möten som har ägt rum mellan forskare och konstnärer har visat sig vara både inspirerande, givande och ibland komplicerade. Både likheter och skillnader mellan konstnärliga och vetenskapliga praktiker har blottlagts, men också hur och på vilka sätt man har närmat sig polartrakterna, vilka reflektioner som då har väckts, vad man har valt att undersöka och tolka, samt med vilka resultat.

I denna publikation, som kompletterar utställningen, har varje konstnär fått presentera sina utställda verk i ord och bild. Därutöver har författarna Majgull Axelsson och Gunnar D Hansson medverkat med varsitt utdrag ur böcker, som tillkommit som en följd av deras medverkan på Polarforskningssekretariatets forskningsexpeditioner. Tre artiklar av stort intresse för projektet ingår även i denna bok: docent Anders Karlqvist, initiativtagare till Polarforskningssekreteriatets konstnärsprogram, beskriver tankarna bakom konstnärsprogrammet samt reflekterar över dess betydelse.
Antal: 
  • Produktinformation

    Artnr: 1512

Du kanske även är intresserad av

Lerin: Snow Hill II
Reproduktion på syrafritt papper.
Lars Lerin (f.1954)
Snow Hill II, 1989/2021
250 kr
Lerin: Weddellhavet II
Reproduktion på syrafritt papper.
Lars Lerin (f.1954)
Weddellhavet II, 1989/2021
250 kr
Prins Eugen: Molnet
Reproduktion på syrafritt papper.
Prins Eugen (1865-1947):
Molnet, 1896


fr. 200 kr
Lerin: Rysk is II
Reproduktion på syrafritt papper.
Lars Lerin (f.1954)
Rysk is II (flaket), 2007
250 kr